Frågor och Svar

Varför recensera även opublicerade manus?

För att ett verk är ett verk och om det kan läsas kan det också recenseras. Även ett opublicerat verk kan vara underbart och förtjänt av uppmärksamhet.

Är då alla manus eller verk som recenseras på Sjung O Gudinna underbara?

Kanske inte. Men de förtjänar ändå uppmärksamhet. 

Hur sker urvalet? 

Genom att folk hör av sig med sina manus eller sina böcker. Genom ett visst undersökande och uppsökande arbete. Det skulle kunna handla om ett äldre verk, publicerat för länge sedan, som jag anser mig ha något att säga om. Eller en nyutkommen bok.  Eller något jag läst, helt enkelt.

Kan det då alltså handla om nästan vad som helst –  i skriftlig form –  som recenseras?

Ja.

Finns det då ingen riktning eller tanke?    

Nej.

Är recensionerna fackmannamässiga?

Nej, inte särskilt. De utgör mitt personliga tyckande.  

Är du som recensent litteraturvetare, djupt kunnig på området?

Nej.    

Vad är Sjung O Gudinnas allt överskuggande syfte?

Att hylla litteraturen. Även den okända litteraturen. Inte att jävlas med folk.

Innebär detta att dina recensioner är oärliga?  

Absolut inte. Jag läser med kärlek. Men med klarsynt kärlek.  

Vad händer om någon som går in på sidan blir nyfiken på mitt manus?

Personen ifråga får vända sig till mig med sin nyfikenhet, så kan jag förmedla kontakt mellan er.

Kostar det någonting?

Nej.

Hur skall jag någonsin kunna tacka Sjung O Gudinna för den uppmärksamhet och kärlek mitt opublicerade manus tillägnas?

Genom att sprida ordet till andra.