Hur går det till?

Du kontaktar mig och vi enas om att ditt manus är skönlitterärt, är  skrivet på svenska och maximalt 400 sidor långt. Egenutgivna böcker går mycket bra. Du förmedlar ditt manus eller din bok  till mig som du finner lämpligt – via mail eller post ( jag läser oftast  i pappersform så det går bra att skicka utskrivet manus om du vill).

Jag läser och skickar en recension till dig inom 21 dagar. Sedan bestämmer du om du godkänner att den publiceras på Sjung O Gudinnas sida. Accepterar du vill jag också gärna göra ett litet författarporträtt av dig om jag får.